Strona główna  
 
Zakres usługPartnerzyPublikacjeKontakt
 
Publikacje

Fragmenty z książki "Prawo zamówień publicznych", Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
"W dniu 2 marca 2004 weszła w życie ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamówień publicznych. Ustawa ta opublikowana została w Dzienniku Ustaw nr 19 z dnia 9 lutego 2004 pod pozycją 1113..." Pobierz dokument (MS Word, 133 KB)

Sąd polubowny - alternatywa dla sądu państwowego?
"Rozwój gospodarki rynkowej w Polsce jest uwarunkowany nie tylko stworzeniem i utrzymaniem ram prawnych dla swobody gospodarczej, ale również w znacznej mierze zależy od stworzenia mechanizmów umożliwiających szybkie i sprawne rozwiązywanie sporów zaistniałych pomiędzy przedsiębiorcami..." Pobierz dokument (MS Word, 33 KB)

Nowe Prawo Budowlane - artykuł opublikowany w "THE WARSAW VOICE" nr 107/2003.
"W lipcu 2003 weszły w życie zmiany Prawa Budowlanego (dalej PB), uchwalonego przez Sejm RP ustawą z dnia 27 marca 2003. Zmiany opublikowane zostały w Dzienniku Ustaw Nr 80 z dnia 10 maja 2003. Tekst jednolity Prawa Budowlanego obowiązującego do dnia nowelizacji opublikowany został w Dzienniku Ustaw Nr 106 z dnia 5 grudnia 2000. Posługiwanie się znowelizowanym Prawem Budowlanych wymaga zatem posługiwania się tymi dwoma Dziennikami Ustaw..." Pobierz dokument (MS Word, 35 KB)

Gwarancja zapłaty - Informacja prawna.
"W dniu 7 listopada 2003 weszła w życie ustawa z dnia 9 lipca 2003 o gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz. U. Nr 180, poz. 1758). Zgodnie z ustawą wykonawca robót budowlanych może domagać się udzielenia mu gwarancji zapłaty za roboty budowlane..." Pobierz dokument (MS Word, 23 KB)
Deutsche Version
© Copyright 2004 Kancelaria Kwaśnik i Głowacka